miui 10 nhưng ko phải bản nào cũng có nhé  .mà phải từ 10.3 trở lên mới có chức năng này