đợt 1 mà sao sắp hết đợt 2 em mi8 lite vẫn chưa thays gì nhỉ