tính năng này đã có từ lâu rồi. Chẳng qua lên Miui 11 được làm mới lại thôi