Tak powinno być. Pierwsza wizyta danego dnia powinna być zaliczona jako zameldowanie.