chịu vừa thấy 1 cái cập nhật có new miui 11 ma vào cập nhật ko thấy