ส่วนตัวผมชอบรูปแบบการจัดวางข้อความรายการต่างๆใน Settings ของ mi 10 มากกว่า..ดูสั้นเรียบง่ายและเข้าใจได้ดี..แต่ mi 11 ดูช่องว่างระหว่างบรรทัดกว้างเกินไป..การควบรวมรายการหมวดหมู่ยังดูสับสนนะครับ..ดูภาพประกอบด้วย