redmi note8 nghệ nhạc OK nhưng nói chuyện Zalo hoặc fa, hoặc gọi nhỏ quá