คิดอยู่ว่าใบประกาศต้นฉบับประกาศที่อินเดีย หรือ ในไทย 555555