a ơi. e dùng máy đã unlock thì cài bản nào hả a. recovery hay fastboot