to nowi użytkownicy którzy jeszcze nie zmienili nazwy