chuyển qua ấn độ r cập nhật xong ,h chuyển qua vùng vn đk k ạ