6173513037
bạn cho hỏi khi về VN là bản IN hay MI, tks!

Theo như cập nhật thì là bản MI bạn à

from app

from app