6236849607 gửi lúc 2019-10-29 16:35:21
vừa nhận miui 11 sao k co phần siêu tiệt kiệm pin

bản china mới có hay sao ấy bạn nhé