Nhìn cái cách hỏi đã thấy ngu rồi - đi nhờ vả mà đặt cái câu hỏi ko đầu ko đuôi, cộc lốc như 1 thể loại học hết lớp 2 vậy ! Mày bật cái google lên và dùng đúng cái câu mày hỏi ở trên để seach là nó sẽ cho m câu trả lời đấy !