มีคนทดลองแล้วใน youtube ชื่อคุณ Geekyranjit สรุปว่า ไม่รองรับครับ เสียบไปก็ได้แค่ 18W เหมือนเดิม