Đang có gom hàng trên face 399k chưa ship đó anh em.