ถ้าอยากรู้ว่าตอนนี้เครื่องเรากำลังจับคลื่นความถี่ไหนต้องเข้าไปดูตรงไหนครับ