1.เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
2.แปรงสีฟัน
3ฟองน้ำ
นี้คือภาพ Close up ของฉัน

from app

from app