cần mua box hộp của MIMIX , ko cần phụ kiện , ai có pm mình

mình xé xừ nó lâu rồi. tại có nam châm trong đó. còn hộp Mix 3 chưa nỡ {:4_87:}