Sau khi add tài khoản để chờ unlock thì bạn cập nhật ota thì thời gian bị kéo dài là đúng, thợ nói đúng nha bạn. Bạn chờ tiếp cho hết hạn đi nhé!