Đây , nãy mình có lên fb xem live , xong lúc thoát ra vào youtube thì vẫn còn hình của fb mờ mờ ẩn sau màn hình youtube, mọi người nhìn chỗ khoanh ở dưới xem , nhìn kĩ vẫn thấy nút like với tim kìa, không biết máy sao không