TrongHuyyy
unlock bootloader, cài twrp rồi mới chuyển qua rom Eu được

mình xin cach cài recovery đi bn