Unlock rồi flash rom khác bạn nhé. Link rom flash qua Mi Flash đây

http://mirom.ezbox.idv.tw/en/phone/lavender/