click tầm 7 lần vào logo miui 10 sẽ ra mục chọn gói cập nhật.