ตัวนี้จะมี feature เด็ดอะไรมาด้วยไหมหนอ
ใจอยากให้มี  AR กับ 3D display มาด้วยจะได้เล่นสาุกๆ