đẹp đó mà có tiền cũng không mua đâu, mua về đóng tủ kính trưng à