Rớt phát là ngưng tim ngưng thở luôn ae nên nhìn thôi, đừng tự mua 😁