do rom bạn up thôi,chứ để bản rom nguyên bản hay rom hỗ trợ nó hợp pháp thì ko bị