có... nhưng mình chơi trên PC, trên đt chơi không quen 😐😐😐