theme này có ÂL trên màn hình khoá nha bạn

from app

from app