mình cũng đang muốn up ROM đấy để thành rom chính hãng