Kojiro
Xem chỉnh bài lại cho đẹp hơn nha bạn!

Cảm ơn bạn nha. Lâu quá ko vào lại nên hơi lúng túng. Hihi