6237404601 gửi lúc 2019-08-30 23:43:38
ko kết nối Mi Fit trước khi up về giống mình giờ ko biết sao

chính xác là thông báo này luôn bạn