mi cloud hơi khó dùng. bạn cài google photo đi. rồi vào gg photo bật đồng bộ ảnh. Mỗi lần bạn chụp ảnh ngoài lưu trên cái đt. gg photo cũng sẽ tự đồng bộ lưu trên đám mây của nó. bạn lỡ xóa trên máy hay trên gg photo thì vào thùng rác trong gg photo  khôi phục lại là đc. Ảnh trong thùng rác tồn tại 60 ngày sẽ xoá vĩnh viễn. Dùng cũng tiện mỗi lần xoá nhầm ảnh.