1807107658
rom quốc tế tốt hơn, nếu k ngại tiếng anh thì rom gốc china là tốt nhất. unlock nôm na hiểu là khi unlock rồi thì bạn sẽ cài được 1 bản rom khác so với rom bạn đang dùng

ok 👍