6233364540
tải rom 10.3.9 như nào đấy xin link vs

Đây nè: https://en.miui.com/getrom-360.html?m=yes&mobile=2