ขอบคุณที่ร่ายยาวให้อ่านครับ มีประโยชน์มาก ค่อยๆเรียนรู้กันไป