phần mềm này dùng tốt ko hao pin.wifi ko mất kết nối. mượt lắm liên quân 1 trận 18 phút hao 3% pin chơi bằng wifi

from app

from app