máy mình cũng bị lỗi như vậy,mình đã tải đầy đủ work, excel ... Nhưng vãn không mở file đc,bạn giupa mình với