ความละเอียด64ล้าน ถ่ายแมวอัดรูปออกมาตัวใหญ่กว่าสิงโตอีก 55