Từ khi up lên bản mới này máy mình tụt pin như tụt quần  :( chán