iya sama, udah lebih 2 th.. masih gacor. masih enak buat ngagame, ya walaupun dah ganti batre sekali hehe