phuongthanh2019
giải nén xong r hình ảnh ở đâu

vào quản lý tập tin sẽ có