ChiuChiu
Mình thường tắt hẳn thanh điều hướng mà chỉ dùng cử chỉ cạnh thôi nên không gặp vấn đề này :))

giống mình sài vậy tiện vl @@