mình cũng vậy. xem phim với đọc truyện khó chịu quá