ปกติถ้ามีการอัพเดทจะมีแจ้งเตือนเด้งขึ้นมา หรือไปดูในตั้งค่า/เกี่ยวกับโทรศัพท์/อัพเดทระบบ