ông này viết bài hơi nghiêng về sam sung đấy,thực tế Xiaomi ăn đứt hết,cái hệ thống chủ đề,theme của Xiaomi vọc sướng hơn nhiều...đang cầm con A50 và con note 7 pro đây