Trên MIUI với Launcher System mặc định thì không thể áp dụng các gói icon tải về từ CH play được, ngoại trừ Poco Launcher.