nhưng mà kiểu vuốt của Xiaomi vẫn dc đánh giá ngon nhất 👌