pin cực tốt luôn nhé !
để mạng 4G qua đêm chỉ tốn 2%